uzay
Proje

Gratis Web Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Müşteri
app-storegoogle-play

Gratis web sitesi ve mobil uygulaması için satın alma süreçlerinin ve iade akışlarının iyileştirilmesi, bilgi yerleşimi optimizasyonu, site içindeki etkileşimin ve geçirilen sürenin artırılması, kullanıcının kampanyaları değerlendirme süreci, Gratis kart kullanımı konularını incelemek ve test etmek amacıyla kullanılabilirlik testleri gerçekleştirildi. Platformları test etme süreçlerinde analizleri beslemek amacıyla platformlar özelinde 5 saniye testleri ve kullanıcılar için günlük çalışmaları düzenlendi. Analizler sonucunda elde edilen bulgular üzerine benchmark ve fikir geliştirme çalışmaları gerçekleştirilerek, mevcut fonksiyonlar geliştirildi ve yeni fonksiyon önerileri sunuldu. Fonksiyonlar tasarımlara aktarılarak arayüz tasarımı tamamlandı ve kullanıcılara her an her yerde yaşayabilecekleri online bir alışveriş deneyimi sunuldu.

Kimler Çalıştı?

No items found.

Neler Yapıldı?

19
#
Wireframe
Wireframe, ürünün düşük kaliteli ve basitleştirilmiş bir taslağıdır. Wireframe, tüm proje düzeninin yapısını oluşturarak daha sonra ayrı parçalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu servis ile tasarım sürecinde zamandan kazanın.
İncele
21
#
UI Tasarım
UI Tasarım kullanıcının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde ve hoşa gidecek bir ambiyans yaratma motivasyonuyla tasarlanmasıdır.
İncele
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
İncele
4
#
Benchmark
Diğer ürünlerin zayıf ve güçlü yönlerini inceleyerek sektördeki durumun izlemesini yapmak, ürünün mutlaka yanıt vermesi gereken ve zayıf kaldığı alanları öğrenmek, yeni üründe yer alması gereken fonksiyonları belirlemek üzere yapılan incelemelerdir. Dünyanızı genişletin, rakiplerinizin önüne geçin.
İncele
22
#
Direkt Gözlem
Direkt Gözlem bir ürün ya da servis kullanım sürecinin kullanıcılardan habersiz gözlem yapılmasıdır. Kullanıcıların günlük hayatlarında yapılan; onların ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamaya yönelik gözlemlerdir.
İncele
16
#
Prototipleme
Prototipleme, yayına girmemiş bir web sayfasının modellenmesi, nasıl görüneceği ve çalışacağının gösterildiği ön sürümünün oluşturulmasıdır. Prototip üretip zamandan kazanın.
İncele
12
#
Kullanılabilirlik Testi
Kullanılabilirlik testi, ürünlerde bulunan kullanılabilirlik hatalarını bulmak ve düzeltmek için son kullanıcılar ile yapılan bir test yöntemidir. Ürününüzün kullanıcı deneyimini iyileştirin.
İncele
6
#
Günlük Çalışması
Günlük çalışması, kullanıcı davranışları, faaliyetleri ve belli zaman içindeki deneyimler hakkında nitel veriler toplamak için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Müşterinizin günlük yaşamına dahil olun.
İncele

Neler Tasarladık?