Günlük Çalışması

fill

Günlük çalışması, kullanıcı davranışları, faaliyetleri ve belli zaman içindeki deneyimler hakkında nitel veriler toplamak için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Müşterinizin günlük yaşamına dahil olun.

NEDEN İHTİYAÇ DUYARSIN?
Müşterinizin bir servis ile yaşadığı etkileşimin tamamına odaklanamıyor olabilirsiniz. Bu servis ile müşterinizin günlük olarak neler yaşadığını anlayabilirsiniz.

Nedir?

Kullanıcılar bir ürünü veya servisi kullanırken kendi deneyimlerini günlük tutuyormuşcasına kendi sözleri ile kaydeder. Bu yöntemde araştırmacının bazı rolleri kullanıcıya verilir.
It Depends #6 | Günlük Çalışması

Faydaları Nelerdir? Nerelerde Kullanılır?

Kullanıcının ürün veya servisle ilgili etkileşiminin uzun bir süreç içerisinde deneyimin bir çok boyutu ele alınarak incelenmesi ve kullanıcı deneyiminde kesitsel ve belirli süreçleri mercek altında tutan araştırma yöntemleri ile tespit edilemeyen içgörülerin çıkartılmasına olanak tanır.

Müşterinin her anında yaşadığı deneyimi yakalamak gerektiğinde,
Fazla sayıda kullanıcıdan etkileşimle alakalı veri alınması gerektiğinde,

kullanılır.

Nasıl Yapılıyor?

  1. Kullanıcının deneyimlediği işlem süreci incelenir.
  2. Katılımcılar belirlenir.
  3. Belirlenen katılımcılara ne yapacakları açıklanır ve projeye göre online veya offline görevler iletilir.
  4. Katılımcı projenin türüne göre süreci deneyimlerken dijital ya da analog kayıtlar tutar.
  5. Tutulan kayıtlar süreç tamamlandığında kullanıcı ile beraber analiz edilir.
  6. Bulgular sunum veya rapor olarak sunulur.
astronot

İpucu

Belli bir zaman aralığında kullanıcı davranışlarının ve deneyimlerinin bağlamsal bir şekilde anlaşılması isteniyorsa, bu tür bilgileri toplamak için yapay bir ortamda uygun senaryolar oluşturmak çok zor olabilir. Genellikle tek başına kullanılmamakla beraber diğer araştırmalarla beraber kullanılır.

İpucu

This is some text inside of a div block.

Günlük Çalışması

13
#
Müşteri Yolculuğu Haritaları
Müşteri yolculuğu haritaları; müşterilerin bir ürünü veya servisi kullanırken geçtiği aşamaları adım adım anlatan, parça parça toplanmış hikayeleri, eldeki yüklü veriler ile birleştirerek anlamlı bir şekilde sunulan planlı yolculuklardır. Müşterinizin yolculuğunu tasarlayın.
Keşfedin!
20
#
Mental Model Diyagramı
Yol haritanızı belirleyin.
Keşfedin!
15
#
Persona
Persona, ürünün hedef kullanıcısının kurgusal, ancak gerçekçi bir açıklamasıdır. Persona, gerçek bir canlı insan yerine bir arketiptir, ancak personalar gerçek insanların özellikleri ile tanımlanmalıdır. Müşterilerinizi daha iyi tanıyın.
Keşfedin!
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
Keşfedin!

Bu Servisi Alan Şirketler

Userspots'tan bu servisi almak ister misiniz?
İletişime Geç