Bağlamsal Görüşme

fill

Bağşamsal Görüşme, son kullanıcının kendi ortamında gerçekleştirilen bir konu çerçevesinde kullanıcı davranışları ve tutumları hakkında veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bu servisimiz ile müşterinizin hayatına dahil olun.

NEDEN İHTİYAÇ DUYARSIN?
Kullanıcının ürününüzü kullandığı fiziksel ve sosyal çevresinde yaşadığı deneyimi anlayamıyor olabilirsiniz. Bu servis ile müşterinizin hayatından öğrendiklerinizi tasarım sürecine katabilirsiniz..

Nedir?

Son kullanıcının kendi ortamında gerçekleştirilen bir konu çerçevesinde kullanıcı davranışları ve tutumları hakkında veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Yeni bir site veya var olana yeni bir fonksiyon eklemek amacıyla kullanılır.

Faydaları Nelerdir? Nerelerde Kullanılır?

Kullanıcının  sosyal ve fiziksel çevresinin ürün veya servisle olan etkileşimi araştırılarak, hedef kitlenin ürün veya servisi nasıl konumlandırdığı, hedef kitlenin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların nasıl giderilebileceği konusunda içgörüler sağlar.

Kullanıcının ürün ile etkileşiminde içinde bulunduğu fiziksel ortamın da sürece katılması gerektiğinde,

Bu bağlamın tasarım kararlarını değiştirebileceği düşüncesi oluştuğunda,

kullanılır.

Nasıl Yapılıyor?

- Kanallar ve kullanıcının bu kanallarla olan süreçleri incelenir.

- Katılımcı kriterleri belirlenir.

- Detaylı bir soru seti hazırlanır.

- Katılımcı kendi bağlamında ziyaret edilir.

- Görüşmeler analiz edilir ve projenin formatına göre sunulur.

astronot

İpucu

Kullanıcının kendi bağlamında gerçekleştiği için laboratuvar ortamında gerçekleştirilen görüşmelere göre daha doğal ve daha gerçekçi olabilir.

İpucu

This is some text inside of a div block.

Bağlamsal Görüşme

13
#
Müşteri Yolculuğu Haritaları
Müşteri yolculuğu haritaları; müşterilerin bir ürünü veya servisi kullanırken geçtiği aşamaları adım adım anlatan, parça parça toplanmış hikayeleri, eldeki yüklü veriler ile birleştirerek anlamlı bir şekilde sunulan planlı yolculuklardır. Müşterinizin yolculuğunu tasarlayın.
Keşfedin!
20
#
Mental Model Diyagramı
Yol haritanızı belirleyin.
Keşfedin!
15
#
Persona
Persona, ürünün hedef kullanıcısının kurgusal, ancak gerçekçi bir açıklamasıdır. Persona, gerçek bir canlı insan yerine bir arketiptir, ancak personalar gerçek insanların özellikleri ile tanımlanmalıdır. Müşterilerinizi daha iyi tanıyın.
Keşfedin!
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
Keşfedin!
6
#
Günlük Çalışması
Günlük çalışması, kullanıcı davranışları, faaliyetleri ve belli zaman içindeki deneyimler hakkında nitel veriler toplamak için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Müşterinizin günlük yaşamına dahil olun.
Keşfedin!

Bu Servisi Alan Şirketler

Userspots'tan bu servisi almak ister misiniz?
İletişime Geç