Müşteri Yolculuğu Haritaları

fill

Müşteri yolculuğu haritaları; müşterilerin bir ürünü veya servisi kullanırken geçtiği aşamaları adım adım anlatan, parça parça toplanmış hikayeleri, eldeki yüklü veriler ile birleştirerek anlamlı bir şekilde sunulan planlı yolculuklardır. Müşterinizin yolculuğunu tasarlayın.

NEDEN İHTİYAÇ DUYARSIN?
Kullanıcılarınızın ürününüz veya servisinizle ilgili yaşadığı bütün etkileşime hakim olmayabilir, onun bu süreç içerisinde yaşadıklarını, motivasyonlarını, beklentilerini bilmiyor olabilirsiniz. Bu servis ile müşterinizin için daha iyi bir servis yolculuğu tasarlayın.

Nedir?

Kullanıcıların bir ürünü veya servisi kullanırken geçtiği aşamaları adım adım anlatan, karşılaştığı sorunları, beklentilerini ve düşüncelerini belirten kullanım hikayelerinin haritalaştırarak sunulmasıdır.
It Depends #17 | Müşteri Yolculuğu Haritası

Faydaları Nelerdir? Nerelerde Kullanılır?

Müşterinin ürünle etkileşim yolculuğundaki sahip olunan/olunmayan, kontrol edilen/edilmeyen noktalarla yaşadığı etkileşimi haritalandırarak acı ve fırsat noktalarını belirlemeye yardımcı olur.

Yeni fikir geliştirme sürecinde girdi olarak kullanmak amacıyla,
Müşterinin satın alma yolculuğundaki yaşadığı sıkıntıları ve fırsat noktalarını anlamak için,
Tasarım süreci boyunca ekiplerin aynı noktada olması için,

kullanılır.

Nasıl Yapılıyor?

  1. Kullanıcıların süreçte yaşadıkları ve kanallarla olan etkileşimleri, fikir ve duyguları araştırılır.
  2. Araştırma sonuçları analiz edilir.
  3. Her bir kullanıcı karakterinin süreci hikayeleştirilir.
  4. Harita oluşturulur ve görselleştirilerek sunulur.
astronot

İpucu

Bu haritalar deneyimin tamamına veya özel bir kısmına hizmet edebileceği gibi, farklı müşteri tiplerinin geçeceği yollar veya attığı adımlarda da farklılık gösterebilir. Fikir geliştirme süreçlerinde çok sık kullanılır ve bu konuda diğer araştırma tekniklerinden daha etkilidir. Şirketlerin aksiyon planına yardımcı olur.

İpucu

This is some text inside of a div block.

Müşteri Yolculuğu Haritaları

10
#
Bağlamsal Görüşme
Bağşamsal Görüşme, son kullanıcının kendi ortamında gerçekleştirilen bir konu çerçevesinde kullanıcı davranışları ve tutumları hakkında veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bu servisimiz ile müşterinizin hayatına dahil olun.
Keşfedin!
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
Keşfedin!
17
#
Eşlikli Gözlem
Eşlikli Gözlem, araştırmacının kullanıcıya eşlik ederek ve ürünü veya hizmeti doğal ortamlarında nasıl kullandıklarını gözlemleyerek müdahale etmeden veri toplamasıdır. Bu servis ile müşterinizin alışveriş sürecine dahil olabilirsiniz.
Keşfedin!
19
#
Wireframe
Wireframe, ürünün düşük kaliteli ve basitleştirilmiş bir taslağıdır. Wireframe, tüm proje düzeninin yapısını oluşturarak daha sonra ayrı parçalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu servis ile tasarım sürecinde zamandan kazanın.
Keşfedin!
21
#
UI Tasarım
UI Tasarım kullanıcının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde ve hoşa gidecek bir ambiyans yaratma motivasyonuyla tasarlanmasıdır.
Keşfedin!
15
#
Persona
Persona, ürünün hedef kullanıcısının kurgusal, ancak gerçekçi bir açıklamasıdır. Persona, gerçek bir canlı insan yerine bir arketiptir, ancak personalar gerçek insanların özellikleri ile tanımlanmalıdır. Müşterilerinizi daha iyi tanıyın.
Keşfedin!

Bu Servisi Alan Şirketler

Userspots'tan bu servisi almak ister misiniz?
İletişime Geç